"Ik stel mij even voor"

Onder deze veelzeggende titel presenteert Business Business Nederland, in samenwerking met verschillende uitkeringsinstanties (gemeenten, werkpleinen en sociale diensten) een nieuw initiatief; “Ik stel mij even voor”. Doelstelling is werkzoekenden op een creatieve, nieuwe manier direct in contact brengen met potentiele werkgevers.

Het concept is een logisch vervolg op het uitgangspunt van Business Plaza nl. “zaken doen met de buurman” maar dan op het gebied van personeel. Waarom medewerkers verder uit de regio halen als er voldoende èn goed aanbod in de eigen gemeente voorhanden is.

Met “Ik stel mij even voor” appelleren wij ook aan onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om mensen die aan de kant staan maar heel graag willen èn veel in hun mars hebben uit een uitkering te halen. Zij moeten een kans krijgen zich te bewijzen. En dit kan risicoloos voor u als werkgever want een dienstverband wordt voorafgegaan door een stageperiode (werken met behoud van uitkering). Daarnaast wil de uitkerende instantie u ook nog tegemoet komen in de salariskosten.

Per lokale omgeving (gemeente) is er een overeenkomst met de uitkerende instantie om een vooraf afgesproken aantal (meestal 24) werkzoekenden te begeleiden naar een baan.

Wij gaan deze zeer gemotiveerde kandidaten aan u presenteren op werkgeversevenementen maar ook via onze website (lokale Business Plaza). Onze verwachtingen zijn hoog gespannen. Als ondernemer, want dat zijn wij ook, weten wij dat u niet op bureaucratie en narigheid zit te wachten. Die zorgen nemen wij voor u weg door u een aanbod te doen van gekwalificeerde en gemotiveerde mensen.

En laten wij eerlijk zijn, het merendeel van de mensen die nu aan de zijlijn staan, willen niets liever dan een kans krijgen om zich te bewijzen. Werkt u hieraan mee? Geeft u hen een kans?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze projectmanagers. Per gemeente staan deze aangegeven op deze website.

Heeft u vragen over het project in zijn algemeenheid dan kunt u contact opnemen met onze landelijke projectmanager Pieter van Keulen. Hij is bereikbaar per mail op capelle@ikstelmeevenvoor.nl of telefonisch op 06 54747085.

Peter Regoord
Directeur van Business Plaza Nederland BV
Directeur Ik stel mij even Voor