Rotterdam

Ik stel mij even Voor. Onder deze veelzeggende titel presenteert Capelle Business Plaza in samenwerking met het Werkplein IJsselgemeenten een nieuw en uniek initiatief.

Doelstelling is werkzoekenden op een creatieve, nieuwe manier direct in contact brengen met potentiele werkgevers.

Het idee is een logisch vervolg op het uitgangspunt van Capelle Business Plaza nl. “zaken doen met uw buurman” maar dan op het gebied van personeel. Waarom medewerkers verder uit de regio halen als er voldoende èn goed aanbod in de eigen gemeente voorhanden is.

Kijkt u rustig naar de kandidaten, hun kwaliteiten en de aantrekkelijke voorwaarden!

De kandidaten van deze gemeente